Úsporné spalování


Dvoustupňové spalování CB u kamen a krbových vložek DOVRE


Součástí nové generace krbových kamenkrbových vložek DOVRE je také systém CB spalování (clean burning) - dvoustupňové spalování. V posledních letech se také používá trochu marketingový název tzv. terciální spalování.

Tento systém spalování je založen na tom, že do spalovací komory jsou přivedeny tři přívody vzduchu pro spalování. Primární vzduch proudí skrze rošt ve spodní části topeniště a slouží především pro roztopení kamen nebo krbové vložky nebo při provozu na vysoký výkon.

Sekundární vzduch předehřátý v meziplášti krbových kamen nebo krbové vložky proudí do horní části topeniště a způsobuje tak zapálení dřevoplynu a nespálených částic (zplynování dřeva), které vznikají při primárním spalování dřevní hmoty. Zároveň proudění předehřátého sekundárního vzduchu před sklem udržuje sklo déle čisté pro nerušený pohled na oheň.

Prostřednictvím speciálních otvorů v zadní části topeniště je pak do topeniště přiváděn třetí spalovací vzduch, tzv. terciální vzduch, který je předehřátý v meziplášti na vysokou teplotu a podporuje dokonalejší spalování dřevoplynu a prachových částic. Výsledkem je lepší využití energie paliva, nižší spotřeba dřeva, delší doba hoření a nízké emise vypouštěné do ovzduší. To vše Vám zajistí krbová kamna Dovre a krbové vložky Dovre.

CB spalování

Ukázka provozu ve fázi pomalého hoření - zplynování dřeva:Bezroštové spalování - kamna DOVRE

Mezi lidmi je všeobecně známo, že kamna mají rošt, přes který popel a zbytky dřeva propadávají do popelníku. Popelník se pak z kamen vytáhne a popel se vyhodí. Většina lidí je tak překvapena, když po prohlédnutí spalovací komoru u kamen DOVRE žádný klasický rošt s dírami na propadávání popela nenajde. Málokdo totiž zná systém bezroštového spalování.

Hlavním cílem kamen a krbových vložek DOVRE je vedle designové stránky také důraz na maximální účinnost kamen a krbových vložek, úsporné a ekologické spalování.

Proto kamna a krbové vložky Dovre využívají systém bezroštového spalování, který umožňuje lepší využití paliva a nižší spotřebu dřeva. Díky tomu, že ve spodní části spalovací komory není klasický propadávací rošt, zůstávají všechny kousky dřeva a hrubší popel na dně spalovací komory a dochází k maximálnímu prohořívání všech prvotně nespálených zbytků až úplně na jemný prášek.

Určitou nevýhodou bezroštového spalování může být pro některé uživatele, že popel se musí vybírat ručně přímo ze spalovací komory kamen nebo krbové vložky. Kvůli absenci propadávacího roštu totiž chybí popelník.

Společnost DOVRE však tento problém vyřešila tak, že spojila výhody bezroštového spalování s komfortnějším vysypáváním popela pomocí popelníku bez nutnosti vybírat popel ručně. Kamna a krbové vložky Dovre totiž mají u většiny modelů systém bezroštového spalování doplněný o popelník.

Spalování dřeva tak probíhá na dně spalovací komory bez roštu a dochází tak k maximálnímu prohoření všech zbytků paliva. Tuto spodní část spalovací komory tvoří buď speciální litinové desky s žebrováním (bez propadávacího roštu) nebo vrstva speciálního žáruvzdorného betonu. V přední části topeniště je menší otvor se záklopkou, která je při spalování zavřena. Když je již množství popela ve spalovací komoře příliš velké, stačí otevřít záklopku a přebytečný popel shrabat do otvoru, kterým propadne do popelníku.

Na dně spalovacího prostoru se nechává určitá vrstva popela a žhavých uhlíků, na kterou se pak přiloží větší dávka dřeva, která zaplní spalovací komoru krbové vložky nebo kamen. Díky tomu dochází k efektivnějšímu prohořívání dřeva a prodlužuje se doba hoření až na 10 hodin. Hoření je pomalé, efektivní a ekologické.